Những doanh nghiệp tiên phong bán hàng trải nghiệm

Tuesday, Mar 5, 2013

Để chuyển qua bán hàng bằng hình thức trưng bày trải nghiệm, nhiều doanh nghiệp phải đầu tư cho quầy kệ, hệ thống điện, trang bị thiết bị chống trộm và huấn luyện nhân viên. Tuy nhiên hiệu quả trong việc tăng doanh số bán hàng đã thuyết phục các doanh nghiệp này chuyển qua sử dụng sản phẩm của Setrus để bảo vệ cho các sản phẩm trưng bày của mình.

Một số doanh nghiệp, cửa hàng đã sử dụng sản phẩm của Setrus để bảo vệ sản phẩm trưng bày:

 - Thế Giới Di Động
 - Thế Giới Điện Tử
 - FPT Shop
 - Viễn Thông A
 - HomeOne
 - Phúc Hải
 - Kingcom
 

 

Chuỗi siêu thị bán lẻ điện thoại di động – Thế Giới Di Động là một trong những doanh nghiệp tiên phong
sử dụng hình thức bán hàng trưng bày trải nghiệm.

 

  

Tận dụng cạnh nhô ra mặt trước của tủ kính để trưng bày.


 

Bàn trải nghiệm điện thoại thuộc hệ thống của Viễn Thông A.

 

 

Sản phẩm chống trộm điện thoại cao cấp.

 

 

Sản phẩm của Setrus trưng bày tại cửa hàng thuộc công ty Phúc Hải
 

Tính tới tháng 3 năm 2013, Setrus đã cung cấp cho toàn bộ hệ thống các cửa hàng của Thế Giới Di Động trên toàn quốc, cung cấp cho các cửa hàng của FPT tại TP. HCM và Hà Nội và nhiều khách hàng khác.

Tổng hợp từ nhiều nguồn.