Chân đế trưng bày đồng hồ

Chân đế trưng bày đồng hồ UPG-DZ-B5722 được thiết kế để trưng bày cho hầu hết các dòng đồng hồ từ dòng cơ cổ điển cho đến các dòng đồng hồ thông minh. Trưng bày thẩm mỹ đặt trong tủ kính hoặc sử dụng kết hợp với bộ chống trộm trung tâm theo hình thức trưng bày trải nghiệm.

Chân đế trưng bày đồng hồ UPG-DZ-B5722 được thiết kế để trưng bày cho hầu hết các dòng đồng hồ từ dòng cơ cổ điển cho đến các dòng đồng hồ thông minh. Trưng bày thẩm mỹ đặt trong tủ kính hoặc sử dụng kết hợp với bộ chống trộm trung tâm theo hình thức trưng bày trải nghiệm.

Chân đế trưng bày đồng hồ UPG-DZ-B5722.

Tên sản phẩm Chân đế trưng bày đồng hồ thông minh.
Kích thước 30 x 30 x 30 mm
Màu sắc Trong suốt
Vật liệu Mica
Loại sản phẩm trưng bày
Xuất xứ Châu Á